Door de bekende omstandigheden hebben wij het besluit moeten nemen het Groot Goois Dictee, dat voor 24 maart aanstaande op het programma stond, geen doorgang te laten vinden. Wij houden ons daarmee aan de richtlijnen van het Kabinet. Ongeacht of we met 100 personen of meer aanwezig zouden zijn, houden we ons aan de oproep om sociale contacten zoveel mogelijk te mijden.

Het is ons voornemen om het Dictee te verplaatsen naar de herfst, waarschijnlijk dinsdag 27 oktober en natuurlijk zullen we u daarvan op de hoogte houden.

Als ze dat willen zal aan de deelnemers het inschrijfgeld worden gerestitueerd. De mogelijkheid bestaat de inschrijving te laten staan tot het najaar.

Aan de sponsoren willen we vragen of we ook in de herfst op de door hen toegezegd bijdrage kunnen rekenen. De Lionsleden die afspraken met de sponsoren hebben gemaakt zullen hen hierover benaderen.

We willen allen die aan de voorbereidingen hebben meegewerkt hartelijk danken voor hun inspanningen en we hopen op een later tijdstip weer op u te kunnen rekenen.

Voor nu wees voorzichtig en blijf gezond!