Laaggeletterdheid in Nederland

Laaggeletterdheid is in Nederland een groot probleem. 2,5 miljoen mensen in Nederland heeft een probleem met lezen, schrijven en /of rekenen. In de leeftijdsgroep tussen de 16 en 65 jaar gaat het om 1,3 miljoen Nederlanders die laaggeletterd zijn.

Wat is laaggeletterdheid?

Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en het begrijpen en toepassen van informatie. Zij beheersen het minimale niveau om volwaardig in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren niet. Ze hebben bijvoorbeeld problemen met:

  • formulieren invullen voor bijvoorbeeld zorgtoeslag, kinderopvang of de belasting
  • straatnaamborden lezen
  • voorlezen aan (klein)kinderen
  • geld opnemen bij een pinautomaat
  • recepten uit een kookboek lezen
  • lezen en begrijpen van gezondheidstips, patiëntenfolders en bijsluiters van medicijnen

Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Laaggeletterden zijn minder zelfredzaam, minder sociaal actief en ze zijn vaker ziek dan geletterden.

Leszaal laaggeletterdheidDe Gooise bibliotheken hebben gezamenlijk het (Digi-)Taalhuis opgericht. Op diverse locaties bieden zij workshop en individuele begeleiding aan om laaggeletterden vooruit te helpen. Deze scholing is zo veel mogelijk afgestemd op de behoefte van de cursist. Als iemand niet goed leert in een groep, wordt er gezorgd voor persoonlijke les. Als iemand zich vooral wil richten op beter schrijven, dan zal daar de focus op liggen.

Lions Organisatie

De Lionsclub ’t Gooi en de Lionsclub Hilversum maken deel uit van een wereldwijde organisatie van serviceclubs, die als belangrijke taak heeft om te hulp te schieten waar overheden het laten afweten of omstandigheden tegen zitten.

Het dictee van 2022 heeft dankzij de sponsors en de inschrijvingen ruim €15.000 opgebracht!