Skip to main content

Tekst van het GGD 2018

Tekst van het GGD 2018

Hieronder de tekst van het GGD 2018. Hilversum is uitentreuren beschreven als een allerbelabberdste eenrichtingsverkeerkwelling waar horeca-etablissementen vol zitten met vrijeberoepsbeoefenaars, anchormen en kakkineuze ballen met bordeauxrode instappers en een mousserend wit wijntje in de hand. Het is ten enenmale tenhemelschreiend dat zo’n gratuit beeld van het omroepdorp bestaat, een dorp waar men zich altijd […]

Jeroen van Heemskerck Düker wint Groot G

Jeroen van Heemskerck Düker wint Groot Goois Dictee

Hilversummer Jeroen van Heemskerck Düker heeft het Groot Goois Dictee gewonnen. Hij had slechts twee fouten. Volgens de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes was het dictee, dat live werd uitgezonden bij NH Gooi, de lastigste editie tot nu toe. Het aantal fouten lag dan ook flink hoger dan vorig jaar. Het dictee werd voor de vierde […]